گزارش انجام تعمیرات اساسی و ضروری خوابگاه 1، 2 و 3 برادران

خوابگاه ۱: تعمیرات ضروری موتورخانه شامل تعویض کلکتورها، شیر فلکه های فرسوده و لرزه گیرها انجام شده است.
خوابگاه ۳: تعمیرات اساسی سرویس های بهداشتی و حمام ها در ۴ طبقه لاین غربی به اتمام رسیده و درحال بهره برداری می باشد. همزمان در لاین شرقی تعمیرات مشابه در حال انجام است.
همچنین تعمیرات ضروری و ایمن سازی قرنیزهای پشت بام و دودکش موتورخانه این خوابگاه انجام شده است.
خوابگاه ۲: تعمیرات اساسی موتورخانه به اتمام رسیده و آماده بهره برداری می باشد. پروژه کانال کشی کولر این خوابگاه با حدود ۷۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.
عملیات تعمیرات اساسی آشپزخانه ها، حمام ها و سرویس های بهداشتی نیز در حال اجرا می‌باشد.
 
 
 
 

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری