گزارش مسابقه دوچرخه سواری

گزارش همایش و مسابقه دوچرخه سواری : اداره امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس به مناسبت اعیاد شعبانیه و با هدف ترویج ورزش همگانی، همایش و مسابقه دوچرخه سواری ویژه دانشجویان خوابگاه خواهران در روز پنجشنبه مورخ 6/2/97 ساعت 7:30 صبح از مقابل مجتمع خوابگاهی خواهران و در داخل محوطه داخلی پردیس برگزار نمود و و پس از برگزاری مسابقه دوچرخه سواری ، دانشجویان ذیل به عنوان نفرات برتر ( اول تا سوم) معرفی شدند و جوایز ارزنده ای اهداد شد:  نفر اول : خانم سمیرا کریم زاده  ، نفر دوم : خانم فاطمه کوهساری و نفر سوم خانم فرشته کردرستمی.

در این همایش  حدود 55 نفر از دانشجویان خوابگاه شرکت داشتند که به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایایی اهدا شد. هدایا توسط مسئولین آقایان دکتر گلدانساز رئیس محترم پردیس، دکتر اویسی معاون محترم دانشجویی و فرهنگی ، مهندس قدردان رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه و  مهندس برزگر معاون اداره امور فرهنگی و فوق برنامه در امور تربیت بدنی و خانم هدی سرور معاون اجتماعی اداره امور فرهنگی و فوق برنامه، خانم شرفی پور کارشناس تربیت بدنی به نفرات برتر داده شد.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری