یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

با توجه به محدودیت زمانی خواهشمند است در اسرع وقت به سامانه http://titr11.ir/  مراجعه و مطابق شیوه نامه ثبت نام و آثار را بارگذاری کنید.

 


دسترسی سریع دسترسی سریع

     

 

دانلود فرم های ضرورری دانلود فرم های ضرورری