اداره خدمات دانشجویی اداره خدمات دانشجویی

این اداره ارائه خدمات رفاهی و غیر آموزشی دانشجویان نظیر وام های مختلف‌ ( وام تحصیلی، مسکن، پایان نامه و ...) و خدمات بیمه همگانی، بیمه حوادث، ارائه خدمات لازم برای اداره غذاخوری ها و برنامه ریزی برای تغذیه مناسب دانشجویان و نظارت بر کار پیمانکار. همچنین ارائه خدمات لازم در خصوص اسکان دانشجویان در خوابگاه ها و پذیرایی از مهمانان دانشجویان در مهمانسراها، نظارت و پشتیبانی از شوراهای صنفی و تعاونی های دانشجویی، ارائه تسویه حساب، بررسی و انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاه را بر عهده دارد.

ارائه خدمات دانشجویی با توجه به ضوابط و معیارهایی که جهت تعیین دانشجویان واجد شرایط برای استفاده از امکانات رفاهی به کار می رود و علاوه بر استحقاق و نیاز دانشجو به مطالبی نظیر ایجاد بستر مناسب برای آموزش و پژوهش توجه می نماید.

 

همکاران همکاران

 

 نادر جعفری کلهری
رئیس اداره خدمات دانشجویی

 

تلفن: 32235383-026
داخلی: 316
فکس:  32818700-026